“Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum non leadere, suum cuique tribuere ”

Zasady wykonywania czynności zawodowych przez radcę prawnego:

  • zgodność z prawem
  • uczciwość i zaufanie

  • rzeczowość
  • należyta staranność

  • dbałość o godność zawodu
  • niezależność
  • ustawiczne kształcenie

  • unikanie konfliktu interesów
  • tajemnica zawodowa
  • lojalność i koleżeństwo wobec członków samorządu