“Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere ”

Radca prawny Dorota Dybeł

Specjalizuje się w prawie rodzinnym (rozwód, separacja, władza rodzicielska, kontakty rodziców oraz innych członków rodziny z dzieckiem, ustalenie ojcostwa). Wieloletnia praktyka w prywatnej firmie pozwala na prowadzenie z powodzeniem wszelkich spraw z zakresu prawa pracy. Ponadto zajmuje się także sprawami cywilnymi (prawo spadkowe, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań) oraz szeroko rozumianym prawem administracyjnym.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

  • zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania w sprawach cywilnych i administracyjnych
  • reprezentację osób pokrzywdzonych w procesach karnych, w tym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i subsydiarnego
  • prowadzenia spraw w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych w przedmiocie wyegzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych- windykacja
  • przygotowywanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, innych środków zaskarżenia oraz pozostałych pism procesowych
  • udzielanie bieżących porad prawnych i konsultacji- interpretacja przepisów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • prowadzenie negocjacji o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku prawnego
  • sporządzanie pozostałych pism urzędowych