“Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum non leadere, suum cuique tribuere ”
Oto są nakazy (zasady) prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić,
każdemu oddać to, co mu się należy