Zasady wykonywania czynności zawodowych przez radcę prawnego:

 • - zgodność z prawem
  - uczciwość i zaufanie • - rzeczowość
  - należyta staranność • - dbałość o godność zawodu
  - niezależność
  - ustawiczne kształcenie


 • - unikanie konfliktu interesów
  - tajemnica zawodowa
  - lojalność i koleżeństwo wobec członków samorządu