Radca prawny Dorota Dybeł

Radca prawny Dorota Dybeł ukończyła w 2002r. studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę dyplomową „Separacja w prawie świeckim i kanonicznym” pisała pod kierownictwem Pani prof. Stanisławy Kalus. Ugruntowaniem zdobytej podczas studiów wiedzy prawniczej była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, gdzie po zdanym egzaminie radcowskim została wpisana na listę radców prawnych. Kilkuletnia praktyka w kancelarii radców prawnych oparta na wiedzy, dyskrecji i dużym zaangażowaniu owocuje dziś profesjonalną obsługą każdego klienta. Indywidualne podejście do każdej z osób potrzebujących pomocy prawnej spowodowało zaś, że Radca prawny Dorota Dybeł obdarzona została niezbędnym w swej pracy zaufaniem.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

  • zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania w sprawach cywilnych i administracyjnych
  • reprezentację osób pokrzywdzonych w procesach karnych, w tym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i subsydiarnego
  • prowadzenia spraw w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych w przedmiocie wyegzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych- windykacja
  • przygotowywanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, innych środków zaskarżenia oraz pozostałych pism procesowych
  • udzielanie bieżących porad prawnych i konsultacji- interpretacja przepisów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • prowadzenie negocjacji o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku prawnego
  • sporządzanie pozostałych pism urzędowych